• Sáng chế, giải pháp hữu ích
  Sáng chế/ giải pháp hữu ích là sản phẩm, quy trình công nghệ, do con người tại ra
  chứ không phải là những gì (đã tồn tại trong thiên nhiên) được con người phát hiện ra
  1. Khái niệm, giải thích
  2. Các tài liệu cần có của đơn
  3. Tờ khai                       
  4. Phí, lệ phí
  5. Quy trình và thời hạn xem xét đơn
  6. Nội dung khác...
 • Kiểu dáng công nghiệp
  Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm,
  được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.
  1. Khái niệm
  2. Tài liệu tối thiểu
  3. Tờ khai                       
  4. Phí, lệ phí
  5. Quy trình và thời hạn xem xét đơn
  6. Nội dung khác...

Liên kết

Nếu bạn cần tư vấn và hỗ trợ, hãy liên hệ ngay với chúng tôi!
Liên hệ ngay