Chỉ dẫn địa lý

Chỉ dẫn địa lý

 
 
 

Quy trình và thời hạn xem xét đơn 04-08-2014

Đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý được xử lý tại Cục SHTT theo trình tự tổng quát sau:

Chi tiết

 

Tờ khai 04-08-2014

Tờ khai đăng ký Chỉ dẫn địa lý

Chi tiết

 

Bản đồ Chỉ dẫn địa lý Việt Nam 04-08-2014

Với mục đích cung cấp cho công chúng rộng rãi các thông tin chủ yếu về các chỉ dẫn địa lý được bảo hộ hiện có của Việt Nam cũng như đáp ứng yêu cầu của nhiều địa phương, Cục Sở hữu trí tuệ đưa thử nghiệm Bản đồ phân bố sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý của Việt Nam dưới dạng flash trên website của Cục

Chi tiết

 

Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ tại Việt Nam 04-08-2014

Danh sách các chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ tại Việt Nam được cập nhật đến ngày 26/7/2013.

Chi tiết

Nếu bạn cần tư vấn và hỗ trợ, hãy liên hệ ngay với chúng tôi!
Liên hệ ngay