Liên hệ

Địa chỉ liên hệ

BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: 03 Lê Lợi - TP Huế
Điện thoại: (+84) 0234 3845799

ĐẠI HỌC HUẾ

Địa chỉ: 03 Lê Lợi - TP Huế;
Điện thoại: (+84)0234.3825866;
Fax: (+84)0234.3825902;
Email: office@hueuni.edu.vn

Nếu bạn cần tư vấn và hỗ trợ, hãy liên hệ ngay với chúng tôi!
Liên hệ ngay