Tin tức - Sự kiện

Hội nghị tổng kết dự án “Xây dựng, vận hành tổ chức quản lý và hoạt động sở hữu trí tuệ tại Đại học Huế”

Ngày 25/8/2015, PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Phó Giám đốc Đại học Huế đã chủ trì hội nghị tổng kết dự án “Xây dựng, vận hành tổ chức quản lý và hoạt động sở hữu trí tuệ tại Đại học Huế” với sự tham gia của đại diện các Trường thành viên, đơn vị trực thuộc Đại học Huế.

Mục tiêu của dự án là xây dựng hệ thống tổ chức và cơ chế vận hành nhằm khuyến khích các hoạt động sáng tạo; bảo hộ và khai thác tài sản trí tuệ, chuyển giao và thương mại hoá; góp phần đưa Luật sở hữu trí tuệ, các chính sách của Nhà nước về sở hữu trí tuệ vào đời sống hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của Đại học Huế; góp phần tạo ra nguồn thu cho trường đại học từ hoạt động nghiên cứu triển khai và thương mại hoá các sản phẩm khoa học và công nghệ.

 

Sau ba năm thực hiện, dự án đã thu được nhiều kết quả và sản phẩm cụ thể như: xây dựng các văn bản pháp lý phục vụ công tác tổ chức và quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ; phổ biến hướng dẫn áp dụng hệ thống văn bản phục vụ công tác tổ chức điều hành và quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ tại Đại học Huế; xây dựng và thành lập mạng lưới hoạt động sở hữu trí tuệ tại Đại học Huế và các trường đại học thành viên; xây dựng mô hình vận hành và quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ tại Đại học Huế; triển khai thực hiện thí điểm việc vận hành tổ chức hoạt động sở hữu trí tuệ tại các đơn vị Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Nông Lâm.

 

Các kết quả của dự án đã tạo nền tảng bền vững cho việc phát triển hoạt động sở hữu trí tuệ tại Đại học Huế; nâng cao nhận thức vai trò của sở hữu trí tuệ trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học; quyền và nghĩa vụ triển khai hoạt động sở hữu trí tuệ gắn liền với hoạt động giảng dạy và học tập. Dự án đã xây dựng được mạng lưới sở hữu trí tuệ, tạo được một hệ thống tổ chức và mô hình vận hành có tính khả thi, gắn với những điều kiện cụ thể của cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. Các kết quả xây dựng và tổ chức hoạt động của mô hình sẽ được tiếp tục nhân rộng, là cơ sở để các trường đại học, cao đẳng tham khảo, giúp tiết kiệm thời gian và kinh phí để nghiên cứu xây dựng mô hình.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả thu được, vẫn còn những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện dự án. Vấn đề sở hữu trí tuệ vẫn còn khá mới, nhận thức của bộ phận không nhỏ cán bộ và sinh viên chưa cao. Tại hội nghị, nhiều ý kiến đã được nêu ra để thảo luận xung quan các vấn đề như: cần tập trung đầu tư về tài chính, nguồn nhân lực, thành lập bộ phận chuyên trách về sở hữu trí tuệ cho các đơn vị để tăng tính chuyên nghiệp; đưa nội dung sở hữu trí tuệ vào giảng dạy cho sinh viên nhằm nâng cao nhận thức cho sinh viên trong học tập và nghiên cứu khoa học, có cơ chế để khuyến khích cán bộ tham gia đăng ký, khai thác và thương mại hoá tài sản sở hữu trí tuệ.

Bài viết mới hơn

Bài viết đã đăng

Nếu bạn cần tư vấn và hỗ trợ, hãy liên hệ ngay với chúng tôi!
Liên hệ ngay