Văn bản Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động Sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học

Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động Sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học

FILE ĐÍNH KÈM:
Nếu bạn cần tư vấn và hỗ trợ, hãy liên hệ ngay với chúng tôi!
Liên hệ ngay