Sáng chế, giải pháp hữu ích

Sửa đổi, chuyển nhượng văn bằng bảo hộ

Duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp
Chi tiết...
 
Gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp
Chi tiết...
 
Chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp
Chi tiết...
 
Huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp
Chi tiết...
 
Cấp lại/cấp phó bản văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp
Chi tiết...

Bài viết mới hơn

Nếu bạn cần tư vấn và hỗ trợ, hãy liên hệ ngay với chúng tôi!
Liên hệ ngay